ร้านอาหาร การท่องเที่ยวเชิงอาหาร สูตรอาหาร สถานที่พิเศษ อาหารดีต่อสุขภาพ ร้านอาหาร ข้อมูลร้านอาหาร กินและดื่มที่กรุงเทพ ค้นพบเมนูอาหาร รีวิวอาหาร Blog Foody

เสริมทักษะด้านสังคมและอารมณ์ด้วยการเล่นกับทราย

นอกจากการเล่นกับทรายจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและการเรียนรู้กับเด็กแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมอีกด้วย

เสริมทักษะด้านสังคมและอารมณ์ด้วยการเล่นกับทราย

ดังที่ได้อธิบายไว้ใน “ประโยชน์รอบด้านของการเล่นทราย” การเล่นทรายนั้นมีประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย การเรียนรู้ รวมไปถึงด้านสังคมและอารมณ์

มีความสุขและมั่นใจ

สนามเด็กเล่นเป็นสถานที่ที่เด็ก ๆ จากต่างครอบครัวจะได้มาพบปะกัน ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การเข้าสังคมและสื่อสารกับผู้อื่น และเสริมสร้างให้เด็ก ๆ รู้จักทักษะด้านสังคมในเชิงบวก เช่น การแบ่งปัน หรือผลัดกันเล่นกับเด็กคนอื่น ๆ

นอกจากนี้ เมื่อเด็กได้พบปะกับผู้อื่น เด็กจะมีโอกาสเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง รู้จักเคารพตนเอง ฝึกการปรับและควบคุมอารมณ์เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งทักษะเหล่านี้ไม่สามารถเรียนได้จากหนังสือเล่มไหน ๆ

พ่อแม่ผู้ปกครองยังจะได้ใช้เวลากับลูก ๆ อย่างมีคุณภาพ ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่ผู้ปกครองมักต้องทำงานตลอดเวลา ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก หรือมักต่างใช้เวลาอยู่กับเทคโนโลยีจนไม่มีเวลาได้พูดคุยหรือใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มที่ การพาเด็ก ๆ ไปเล่นนอกบ้านจึงถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยคลายเครียด และสร้างสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้แนบแน่นยิ่งขึ้น

สอนให้เด็กรู้จักเล่น

แม้ว่าการหกล้มบนพื้นทรายอาจทำให้เป็นแผลหรือถลอกบ้าง แต่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วิธีหกล้มที่ถูกต้อง และป้องกันไม่ทำให้ตัวเองบาดเจ็บในครั้งต่อ ๆ ไป ประสบการณ์จะสอนให้เด็กรู้จักเล่น ตอบสนอง และรับมือกับเหตุต่าง ๆ ได้ดีขึ้นในอนาคต

ในทางกลับกัน หากเด็ก ๆ ไปเล่นในสนามเด็กเล่นที่ปูพื้นยาง ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กบาดเจ็บเวลาหกล้ม เด็กก็จะไม่รู้จักป้องกันตัวเองในอนาคต ปัจจุบันเด็ก ๆ มักไม่รู้วิธีการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะพ่อแม่มักประคบประหงมลูก ๆ มากจนเด็กไม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วยตอนเอง และต้องพึ่งพาพ่อแม่มากเกินไป

การเล่นทรายจะทำให้เด็ก ๆ ได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้นและได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ ธรรมชาติคือห้องเรียนที่ดีที่สุด สิ่งสำคัญคือเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งไม่สามารถหาได้จากห้องเรียนทั่วไป

สิ่งที่ต้องระวังเมื่อพาลูกเที่ยวทะเล

เมื่อลูกเป็นนักเลียนแบบ

About foody

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

5 สถานที่ดูไฟที่สวยที่สุดในกรุงเทพ

[See image gallery at assets-th.theasianparent.com] The post 5 สถานที่ดูไฟที่สวยที่สุดในกรุงเทพ appeared first on theAsianparent.com ไทย.